۳ خرداد ۱۳۹۹

  موسیقی کیهانی یا یک زبان جهانی

  موسیقی کیهانی یا یک زبان جهانی موسیقی یک زبان جهانی است و بزرگترین دغدغه‌ی من…
  ۱ خرداد ۱۳۹۹

  نظریه ویگوتسکی ، اهمیت ابزار روانشناختی و زبان

  نظریه ویگوتسکی : از آنجا که ویگوتسکی یک مارکسیست بود، سعی داشت نوعی روانشناسی بر…
  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

  بهداشت روان جوانان و نوجوانان

  مدیر گروه تخصصی بهداشت روان ، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی…
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

  ملانی کلاین و تحلیل کودکان

  ملانی کلاین ملانی کلاین روان‌درمانگری وینی بود که در سن ۳۲ سالگی با نظریات فروید…
  ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

  شادکامی و ارتقای بهداشت روان

  با وجود شرکت‌هایی که مشاغلی چون مدیر شادمانی(خوشحالی) دارند و کتاب‌های خودیاری که مدام پرفروش‌تر…

  کانال تلگرام سایت بهداشت روان