۲۵ مرداد ۱۳۹۷

  خطای شناختی توهم اخبار

  خطاهای شناختی اشتباهات فکری و ذهنی ما هستند. معمولاً الگویی از این طرز فکر، در…
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

  روانشناسی لاغری

  روانشناسی لاغری برای لاغری روش‌ها و توصیه‌های زیادی بیان شده، ولی آنچه اکثر مردم کمتر…
  ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

  روش‌های ارزیابی شخصیت

  ماهیت و هدف ارزیابی شخصیت ارزیابی شخصیت، برای کارهای بالینی و تحقیق سودمند است. ارزیابی…
  ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

  معرفی کتاب مقدمه‌ای بر مشاوره وجودی

  مقدمه‌ای بر مشاوره وجودی مقدمه‌ای بر مشاوره وجودی: این کتاب” مقدمه‌ای روشن و مختصر از…
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

  خطای شناختی مهارت

  خطاهای شناختی اشتباهات فکری و ذهنی ما هستند. معمولاً الگویی از این طرز فکر، در…