۲۹ شهریور ۱۳۹۷

  خطای شناختی اثر خصوصیت مثبت

  خطاهای شناختی اشتباهات فکری و ذهنی ما هستند. معمولاً الگویی از این طرز فکر، در…
  ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

  افسردگی فصلی، علل و علائم

  افسردگی فصلی یا SAD یا seasonal depression disorder نوعی اختلال خلقی است که با عنوان…
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

  آزمون اندریافت موضوع یا T.A.T

  آزمون اندریافت موضوع یا T.A.T در سال ۱۹۳۵ به وسیله مورگان و موری در دانشگاه…
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

  خطای شناختی تغییر شکل حرفه‌ای

  خطاهای شناختی اشتباهات فکری و ذهنی ما هستند. معمولاً الگویی از این طرز فکر، در…
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

  ایماگوتراپی یا ایماگودرمانی – قسمت دوم

  مراحل تحولی در ایماگوتراپی ایماگوتراپی یا ایماگودرمانی شامل پنج بخش است: دلبستگی – اکتشاف –…