۲۵ تیر ۱۳۹۸

  اختلال‌های پیری و اختلال‌های شناختی

  اختلال‌های پیری : عملکردهای شناختی، پردازش کردن افکار، توانایی حافظه، و توانایی توجه داشتن را…
  ۲۳ تیر ۱۳۹۸

  راز ساده‌پوشی افراد مشهور

  آیا تاکنون به این اندیشیده‌اید که روزانه چند ساعت طول می‌کشد که لباسی را برگزینید…
  ۲۰ تیر ۱۳۹۸

  فلسفه هانری برگسون – قسمت اول

  فلسفه هانری برگسون و شورش بر مادی‌گرایی فلسفه هانری برگسون: تاریخ فلسفه جدید جنگ میان…
  ۱۸ تیر ۱۳۹۸

  اختلال تعامل اجتماعی بی‌قیدوبند

  اختلال تعامل اجتماعی بی‌قیدوبند : انسان از هنگام زایش تا مرگ با دیگر انسان‌ها در…
  ۱۶ تیر ۱۳۹۸

  فلسفه تربیتی لاک

  محیط‌گرایی لاک فلسفه تربیتی لاک شخصیت انسان‌ها را غالباً شکل گرفته توسط محیط‌های اجتماعی آنها…

  کانال تلگرام سایت بهداشت روان