وجودی یا اگزیستانسیالیسم

این مکتب فکری (وجودی یا اگزیستانسیالیسم) به شرایط مسلم هستی بشر و نحوه کنار آمدن با آنها می‌پردازد. این شرایط مسلم هستی شامل مرگ، تنهایی، مسئولیت و پوچی و غیره است.

برای عضویت در صفحه‌ی اینستاگرام ما کلیک کنید…