انسانگرایی و روانشناسی مثبت

این مکتب فکری (انسانگرایی و روانشناسی مثبت) معتقد است مکاتب دیگر فقط روی نقاط ضعف انسان تمرکز دارد و به قدرت‌های انسان توجهی نمی‌کنند. آن‌ها بر تکیه‌بر مفاهیمی مانند عزت‌نفس و خودشکوفایی سعی می‌کنند به بعد انسانی و حقوق بشر بیشتر توجه نشان دهند.

برای عضویت در صفحه‌ی اینستاگرام ما کلیک کنید…