مکاتب روانشناسی

روانشناسی برخلاف علوم پایه که یک تفکر در آنها مسلط است، هنوز به یک جمع‌بندی کامل که تمام ابعاد وجودی انسان را نشان دهد، نرسیده است.
مکاتب فکری معروف‌تر روانشناسی که با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد، اینها هستند:
روان‌پویشی و روانکاوی، رفتارگرایی، شناختی، انسان‌گرایی و روان‌شناسی مثبت، وجودی یا اگزیستانسیالیسم.

برای عضویت در صفحه‌ی اینستاگرام ما کلیک کنید…