نقل قول
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

  جملات وینستون چرچیل

  نقل قول
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

  دیگر جملات

  نقل قول
  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

  جملات آلبرت الیس

  نقل قول
  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

  جملات ارنست همینگوی

  نقل قول
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

  جملات اسکار وایلد

  نقل قول
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

  جملات برتولت برشت

  نقل قول
  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

  جملات چارلز دیکنز

  متفکران بزرگ

  در این بخش به معرفی متفکران بزرگ در روانشناسی، فلسفه و دیگر علوم خواهیم پرداخت.