خودشکوفایی و عزت نفس

در بخش عزت نفس سعی می‌شود راهکارهایی برای خودپذیری و تأثیرگذاری روی محیط ارائه می‌دهیم.

خودتخریبی

طبیعی است که هر انسانی بخواهد موفق شود و با به کار گرفتن استعدادهایش به خودشکوفایی برسد. با این حال،…

ادامه »

چطور از ترس استفاده مفید کنیم؟

همه‌ی ما در بخشی از وجودمان می‌دانیم که توانایی انجام کارهای بزرگ‌تری را داریم. می‌دانیم که می‌توانیم نتایجی بسیار بهتر…

ادامه »

درمان مراجع محور

در درمان‌های انسان‌گرا، بی‌همتا بودن هر فرد آدمی و گرایش طبیعی وی به‌سوی رشد و خودشکوفایی در مدار توجه است.…

ادامه »

نظریه شخصیت انسان‌گرایی

نظریه شخصیت انسان‌گرایی همه‌ی انسان‌ها فقط یک نیروی انگیزشی اساسی دارند و آن هم گرایش به سمت شکوفایی است. راجرز…

ادامه »

عزت‌نفس چیست؟

عزت‌نفس چیست؟ اگر بخواهیم به زبان ساده تعریف درستی از عزت‌نفس داشته باشیم می‌توانیم آن را به صورت زیر معنی…

ادامه »

نظر برتراند راسل درباره خوشبختی

لرد راسل، شما مرد خوشبختی به نظر می‌آیید. آیا همیشه خوشبخت بوده‌اید؟ برتراند راسل: در زندگی من، هم دوران‌های خوشبختی…

ادامه »

قدرت روانی

معمولا افرادی که از لحاظ روانی سالم هستند انعطاف‌پذیری بالایی دارند و خودشان را به خوبی پذیرفته‌اند و ارتباط خوبی…

ادامه »

موانع شادمانی یا خوشحالی از نگاه روانشناسی مثبت – قسمت دوم

قیاس‌های اجتماعی منفی و سطح شادمانی یا خوشحالی سطح شادمانی و خوشحالی ما از این‌که خود و شرایط موجودمان را…

ادامه »

عزت‌نفس یا خودپذیری نامشروط

هیچ‌چیز مهم‌تر از این نیست که درباره‌ی خودمان چه احساسی داریم و چگونه می‌اندیشیم. داشتن دیدی مثبت نسبت به خودمان…

ادامه »

موانع شادمانی از نگاه روانشناسی مثبت – قسمت اول

حتما در اطرافتان، شما هم انسانهایی را دیده‌اید که با وجود این که مشکل بزرگی ندارند، مقاومت زیادی دربرابر شادمانی…

ادامه »