مکانیزم‌های دفاعی و خطاهای شناختی

ابزار روان‌شناختی که فروید معرفی کرد و طی آن ما واقعیت را منحرف کنیم تا اضطراب کمتری را تجربه کنیم. البته مکانیزم های دفاعی بعد از شکل‌گیری به‌نوعی دیگر اضطراب ایجاد می‌کنند. در این بخش به معرفی آنها می‌پردازیم.

برای عضویت در صفحه‌ی اینستاگرام ما کلیک کنید…